plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läs mer

Läs mer om trafik och hälsa

 “Transport-Environment-Health” belyser alla olika aspekter på trafik, miljö och hälsa. Rapporten är framtagen av International Society of Doctors for the Environment (ISDE), 2002. Enstaka exemplar kan beställas från LfM.

PM inför den transportpolitiska propositionen 2005  Skrivelse 11.11.2005.

"Trafik, miljö, hälsa." Artikel i Läkartidningen 5/2005.

Tema trafik, hälsa och miljö  LfM:s Nyhetsbrev 1/2004

"Trafik, miljö och hälsa - referat från seminarium."  Artikel i Nyhetsbrevet 1/2004.