Länkar


Ät S.M.A.R.T.
 Ett utbildningsmaterial som bygger på rapporten "Ett första steg mot hållbara matvanor" och de svenska näringsrekommendationerna i kombination med de svenska miljömålen - Education material combining "sustainable eating habits" with nutrition recommendations and the environmental objectives.  

Folkhälsoenheten i Nacka  Att arbeta med livsstil och hälsa i primärvården - How to work with health and life style in primary health care

Hälsofrämjande sjukhus Här finns ännu inte miljön med som ett kriterium - In the European network Health Promoting Hospitals, environment is not yet included as a criterion

Green Chemistry Centre of Excellency, University of York 

Planeten bjuder på nytänkande interaktiva kunskapsscener fyllda med fakta, illustrationer, filmer och animeringar

The Planet English version  

Global Health Watch  En alternativ världshälsorapport - An alternative world health report

HEAT for cycling  Verktyg för bedömning av ekonomiska hälsovinster av cykling - Health economic assessment tool for cycling

FaR® Fysisk aktivitet på recept - Physical activity by prescription

SFFF Svensk förening för folkhälsoarbete. Miljö ingår ännu inte. - Swedish association for publich health work. Environment is not yet included.

LIF Läkemedelsindustriföreningens miljösida - The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry environmental website

Life-Link Friendship-Schools 

Cogito  En grön tankesmedja 

 


GÅ TILL


Systerföreningar

Grön sjukvård

Läkarorganisationer

Miljöorganisationer

FN-organisationer

EU

Svenska staten

Elektroniska tidningar

Forskning och databaser

Diverse

Dela på:
Template by JoomlaShine