plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

The Health Sector

Läs mer om gifter

Läs mer om gifter i sjukvården

Substitutionslistan för ersättning av hälso- och miljöfarliga kemikalier i sjukvården  Nationella substitutionsgruppen för kemikalier i varor  Hämta senaste versionen här. 

HCWH om gifter i sjukvården

Popular nanoparticle causes toxicity in fish, study shows  Purdue Newsroom 1.3.2010

Silverförband vid behandling av kroniska sår  SBU sammanfattning och slutsatser 2010-02

Kritik mot silver som kosttillskott  Läkemedelsvärlden 26.11.2007

Sjukvård utan hälsofarliga flamskyddsmedel  Inventering av bromerade flamskyddsmedel i elektriska och textila produkter på Karolinska Universitetssjukhuset Rapport 21.8.2007

Silver - a toxic threat to our health and environment  Ett informationsblad från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset

Apoteket slutar med silverplåster 
Artikel i Miljöaktuellt 7/2006.

A healthy advance: European Parliament edges closer to eliminating mercury in the health sector Pressrelease från HCWH m.fl. 14.9.2006

PVC-dagen Dokumentation från Karolinska universitetssjukhuset 29.9.2005

Karolinskas miljöseminarier. Dokumentation inklusive power-point-presentationer.