The Health Sector

Sjukvården i Sverige blir allt grönare, och vi blir också ett föredöme för andra. PVC har i stort sett fasats ut. Det har varit svårt att ersätta i blodpåsar.

Pressmeddelande från KI:
En ny studie från Karolinska Institutet och Uppsala universitet visar att vissa grupper av ursprungsbefolkningar i Anderna, norra Argentina, har ökat sin motståndskraft mot arsenik. Forskarna har även hittat genen som ligger bakom den förändrade ämnesomsättningen som skyddar mot arseniken. Studien är den första som visar att vissa människor har anpassat sig genetiskt till en förorenad miljö.

En folkgrupp i Anderna har en genvariant som ger en effektivare hantering av arsenik i kroppen. Eftersom andra folkgrupper i området saknar denna så antar forskarna att det har tagit mycket lång tid, kanske tusentals år, för att denna genvariant ska bli dominerande i befolkningen.

I samband med översynen av EU:s kemikalielagstiftning REACH har en forskargrupp studerat kostnaderna för hälsoeffekter orsakade av av hormonstörande kemikalier (EDC).

Ekonomiska beräkningar visade att de ökade sjukvårdskostnaderna i EU uppgår till cirka 157 miljarder euro per år, motsvarande 1,23 % av BNP.

Ftalater är ämnen som gör plast mjukt. Vi som var med när plasten var ny kommer ihåg hur hård och skör den var. Men många av mjukgörarna har hormonstörande egenskaper och kan bidra till störd fortplantningsförmåga och cancer. De allra farligaste är förbjudna i EU men inte i USA.

Problemet är att det kan vara svårt att hitta bra och mindre giftiga ersättare för ftalaterna. De används bl.a. i slangar och tuber inom sjukvården. I USA har konstaterats att svårt sjuka prematura barn kan få i sig höga toxiska doser av DEHP, en av de tre farligaste ftalaterna. 

ChemTrust är en organisation som bevakar kemikaliefrågan. Där finns mycket läsvärt för den som vill veta mer.

LÄS MER

Phtalates and critically ill neonates: device-related exposure and non-endocrinic toxic risks  Mallow EB, Fox MA. Journal of Perinatology (2014) 34, 892–897; doi:10.1038/jp.2014.157; 

Template by JoomlaShine