plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

The Health Sector

Forskningssamverkan över vetenskapsgränserna

Alltmer inser forskarna att det inte går att var och en studerar sin lilla fläck. Vid det nybildade Centrum för infektionsekologi och epidemiologi (IEE) i Uppsala bedrivs infektionsforskning utifrån humanme­di­cinskt- och veterinärmedicinskt fokus. Ekologer ingår i forskningssamarbetet.

Hemsida 
Läs artikeln i Läkartidningen 22/2010
Läs också på Statens veterinärmedicinska anstalt SVA
One Health Initiative