The Health Sector

Alltmer inser forskarna att det inte går att var och en studerar sin lilla fläck. Vid det nybildade Centrum för infektionsekologi och epidemiologi (IEE) i Uppsala bedrivs infektionsforskning utifrån humanme­di­cinskt- och veterinärmedicinskt fokus. Ekologer ingår i forskningssamarbetet.

Hemsida 
Läs artikeln i Läkartidningen 22/2010
Läs också på Statens veterinärmedicinska anstalt SVA
One Health Initiative  

 

Dela på:
Template by JoomlaShine