The Health Sector

En förändring av klimatet kommer inte bara att innebära fler extrema vädersituationer i framtiden. Det kan även påverka hälsan hos både djur och människor. Höjd medeltemperatur och ökad nederbörd ökar risken för fler fall av klimatkänsliga smittsamma sjukdomar, både nya och sådana som redan finns i Sverige idag.

Smittskyddsinstitutet har tillsammans med Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt publicerar en gemensam rapport som redogör för läget och föreslår åtgärder för att upprätthålla en god beredskap avseende smittskydd och andra motåtgärder.

Rapporten fastslår att samarbete är viktigt för att öka beredskapen för smittsamma sjukdomar i ett förändrat klimat. En klimatförändring leder till en ökad risk för fler fall av klimatkänsliga smittsamma sjukdomar. I rapporten redogörs kortfattat för vilka faktorer som har betydelse för spridningen av klimatrelaterade smittsamma sjukdomar och vilket arbete som hittills har utförts av myndigheterna.

Läs mer hos Smittskyddsinstitutet!

 

Dela på:
Template by JoomlaShine