The Health Sector

Den franska organisationen c2ds (comité dèveloppement durable santé) har utkommit med en fin bok Better Practices - guidelines for the health sector

Sverige ligger långt framme när det gäller grön sjukvård och återfinns här och där. En rubrik är "Sweden, the kingdom of coordinated purcasing" (kungadömet för samordnad upphandling). Vi ska kanske tacka vårt sjukvårdssystem med landstingen som nästan enda finansiärer, vilket möjliggör denna typ av samordning.

Men vi läkare ska inte ta åt oss. "White coats are the black sheep of sustainable development in the health sector".  

Det är en fin bok, som riktar sig mer till sjukhusen än till vården utanför. Det finns många tips också för svenska sjukhus! Trots att den rekommenderar mindre papper så finns den (ännu?) inte på nätet.

Beställ boken här!

http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine