The Health Sector

SKL har tagit fram miljönyckeltal för landstingen. Dessa är antibiotikaförskrivning, ekologiska livsmede, energieffektivisering i fastigheter, förnybart drivmedel i kollektivtrafiken och lustgasens miljöpåverkan.

Enligt Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting, är skillnaderna mellan landstingen stora. Generella framgångsfaktorer i miljöarbetet är politisk vilja, engagerade medarbetare och drivande chefer som ser miljöhänsyn som en integrerad del av verksamheten.

Vi läkare ska akta oss för att ta åt oss. I rapporten Better Practices: Guidelines for the health sector kallas vita rockar för svarta får i hållbara utveckling av sjukvården.

SKLs rapport finns här.

Dela på:
Template by JoomlaShine