The Health Sector

EU tar fram kriterier för grön offentlig upphandling, Green Public Procurement (GPP). EU är en stor marknad, och detta påverkar företagen - det blir dyrt att framställa olika produkter. 

Nu är rapporten om gröna kriterier för medicinsk-tekniska produkter klar. I arbetet, som letts av svenska Miljöstyrningsrådet (MSR), har LfM deltagit. (Miljöstyrningsrådet kommer nu att uppgå i Konkurrensverket.)

Europeiska miljökrav för sjukvård framtagna i Sverige  MSR 27.6.2014

Miljökriterier för medicinsktekniska produkter lanseras  LfM 18.3.2014

Technical report - Criteria for Electrical and Electronic Equipment used in the Health Care Sector (Health Care EEE)  MSR rapport 24.4.2014 

EU GPP criteria for Electrical and Electronic Equipment used in the Health Care Sector (Health Care EEE)  

Green Public Procurement  EU Environment

Läs också

Färsk analys av vilka miljökrav som ställs vid upphandling av sjukvårdens förbrukningsartiklar  MSR 27.6.2014 

Dela på:
Template by JoomlaShine