The Health Sector

I samband med översynen av EU:s kemikalielagstiftning REACH har en forskargrupp studerat kostnaderna för hälsoeffekter orsakade av av hormonstörande kemikalier (EDC).

Ekonomiska beräkningar visade att de ökade sjukvårdskostnaderna i EU uppgår till cirka 157 miljarder euro per år, motsvarande 1,23 % av BNP.

Forskarna fastställde samband mellan fem grupper av kemikalier (BPA, DDE, ftalater, organofosfater och PBDE) och effekter på hälsan (neurologiska effekter, fetma och diabetes samt störningar i manliga könsorgan).

LÄS MER

Chemical exposures linked to billions in health care costs  National Geographic 5.3.2015

Endocrine disrupting chemicals Endocrine Society hämtat 7.3.2015

Estimating burden and disease costs of exposure to endocrine-disrupting chemicals in the European Union  JSEM 5.3.2015 

http://intressant.se/intressant

 

 

 
Dela på:
Template by JoomlaShine