The Health Sector

Sjukvården i Sverige blir allt grönare, och vi blir också ett föredöme för andra. PVC har i stort sett fasats ut. Det har varit svårt att ersätta i blodpåsar.

 

I ett EU-projekt, lett av Karolinska och Jegrelius, har man tagit fram en påse som nu ska testas. I oktober anordnade Health Care Without Harm (HCWH) ett webinar om den pvc-fria blodpåsen.

HCWH är en organisation som startade i USA då några miljömedvetna såg sambandet mellan personalens hälsa och t.ex. städprodukter och bekämpningsmedel. Mottot är ”First - do no harm!”

Redan 1995 hade LfM en utställning om ”miljöanpassad mottagning”. Året därpå var temat ”miljöanpassad sjukvård” med tonvikten på sjukvårdsutrustning för öppen och sluten vård. Vi hade många miljöintresserade besökare, dock inte så många läkare.

Nu, tjugo år senare, är läget helt annorlunda. Medvetenheten är stor, och ansträngningar görs både när det gäller energifrågor och kemikalier.
Dela på:
Template by JoomlaShine