plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Behandling - Treatment

Terapi minskar risken för hjärtinfarkter

Beteendeterapi för att lära hjärtpatienter att hantera stress bättre kan på sikt kraftigt minska risken för nya hjärtinfarkter. Beteendeterapi kan förebygga återfall lika effektivt som behandling med läkemedel. 

Läs abstrakt