Giftig sjukvård

Inom hälso- och sjukvården används många giftiga ämnen, förutom läkemedlen. Där finns tungmetaller och ämnen som kan klassas som organiska miljögifter. Desinfektionsmedel kan bidra till bildandet av marknära ozon.

Svensk sjukvård är ett föredöme. Många ämnen har fasats ut, men nya ämnen gör sitt intåg. LfM stödjer krafter som arbetar minskad användning av gifter inom andra länders sjukvård.

Företrädare för Polygiene anser att silver i kläder är helt okey - trots att det inte finns visat att t.ex. svettlukt minskar.

Silver är ett antibakteriellt ämne som tidigare använts inom sjukvården. Inträdet av antibiotika gjorde den typen av lokalbehandlingar onödiga. Men med ökande resistensutveckling kan vi behöva ta till dem igen.

Jegrelius-institutet för tillämpad Grön kemi i Östersund är samordnare för ett EU-projekt där det gäller att ta fram pvc-fria blodpåsar. Detta är ett knepigt företag, då pvc-påsar underlättar lagring av blod. Rent generellt kan sägas att efterfrågan på "gröna produkter" ökar även inom sjukvården.

Kick off äger rum i Köpenhamn 7-8 februari.

Vid CleanMed Europe 2012 i Malmö 26-28 september kommer får vi reda på hur långt projektet hunnit.

LÄS MER

PVCfreeBloodBags.eu 

  

alt

Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi i Jämtland har tillsammans med fyra europeiska företag och Karolinska Universitetssjukhuset tilldelats medel från EUs miljöprogram Life+ för en PVC-fri blodpåse.

Projektet ska visa att det går att tillverka en PVC-fri påse som uppfyller kravspecifikationerna.

LfM ber att få gratulera! Den dag alla patienter, från de allra nyaste till de äldsta, slipper få extra kemikaliebördor när de är svårt sjuka, drar all sjukvårdspersonal en lättnadens suck.

Läs pressmeddelandet 

 

Jegrelius - Institutet för grön kemi - har initierat en internationell kampanj för giftfria blodpåsar. Man vill att många sjukvårdsorganisationer och upphandlare skriver på för att industrin ska snabba på utvecklingen.

LfM är en av de många organisationer som skrivit under petitionen.

Här finns information och petitionen. Det går också bra att skriva direkt till Lena Stigh lena.stigh/at/jll.se

 

PVC i sjukvården är ett stort problem bl.a. i neonatalvården. I plasten ingår mjukgörare, ftalater, som följer med in i blodbanan från PVC-haltiga katetrar. Karolinska sjukhuset är troligen världens första PVC-fria sjukhus.

Sedan 1993 är det i Sverige förbjudet att importera, tillverka eller sälja kvicksilverhaltiga mätapparater. Under 90-talet försvann i princip alla kvicksilvermanometrar och -termometrar från sjukvården. HCWH arbetar nu för att få ett liknande förbud i EU och övriga europeiska länder. LfM har tagit aktiv del i denna kampanj.

Utfasning av farliga kemikalier - i enlighet med Stockholms läns landstings miljöprogram Miljö Steg 5. 25 % av de miljö- och hälsofarligaste kemikalierna i landstingets verksamheter ska fasas ut eller minskas till år 2011.
Läs rapporten här.

Template by JoomlaShine