plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

EU-pengar för giftfria blodpåsar

alt

Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi i Jämtland har tillsammans med fyra europeiska företag och Karolinska Universitetssjukhuset tilldelats medel från EUs miljöprogram Life+ för en PVC-fri blodpåse.

Projektet ska visa att det går att tillverka en PVC-fri påse som uppfyller kravspecifikationerna.

LfM ber att få gratulera! Den dag alla patienter, från de allra nyaste till de äldsta, slipper få extra kemikaliebördor när de är svårt sjuka, drar all sjukvårdspersonal en lättnadens suck.

Läs pressmeddelandet