I Region Skåne testar man förkläden gjorda av sockerrör, stärkelse och kalk.

Läs mer!
I Region Skåne testar man förkläden gjorda av sockerrör, stärkelse och kalk.

Läs mer!

Nu har hälso- och sjukvården vaknat upp när det gäller klimatfrågorna! Larmartikel i Lancet, och Stockholms läns landsting går med i 2020 Health Care Climate Challenge.  

I Läkartidningen 41/2013 sade jag att vi läkare försuttit vår chans när det gäller klimatförändringarna och utsläpp av fossila bränslen. 

För många år sedan gav IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) ut en bok där de beskrev sjukvården efter en kärnvapenattack. Den skulle helt enkelt bli utslagen - sjukvårdspersonal skulle dödas eller skadas, sjukhusen förstöras, infrastrukturen likaså. SLMK (Svenska läkare mot kärnvapen) har gjort bra sammanfattningar på svenska. Här beskrivs bl.a. effekten av klimatförändringar och läkarens omöjliga roll.

Ju mer jag läser om kommande följder av våra fossila utsläpp, desto mer ser jag likheten med kärnvapenkriget. Skillnaden är bara hastigheten.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (LfM riksstämman 6.12.2013.pdf)Klimatkris! Behöver doktorn bry sig? 6 december 2012, Riksstämman 90 kB

                                                                                                                                                                             
Idag är det många som frågar sig: vad kan jag göra? Vi kan alla dra vårt strå till stacken. Men för de flesta rubon93_Bild_jord_ljus
innebär det ett förändrat sätt att leva. Det finns ett rakt samband mellan förbrukning av olja/bensin och koldioxidutsläpp. Sambandet mellan förbrukning av annan energi och koldioxidutsläpp finns också, men är mer krokigt. Att minska sin totala förbrukning av energi är att gå åt rätt håll.

Resorna

Ställ bilen och undvik att flyga är det som gäller. Detta går aldrig att komma ifrån. "Miljöbilar" kan vara ett steg på vägen men är inte ett långsiktigt hållbart alternativ. Att klimatkompensera kan i viss mån minska koldioxidutsläpp från resor

Maten

Ät mer grönt och närodlat, mindre kött och importerat. Ät S.M.A.R.T. är ett bra koncept för hälsosam och miljövänlig mat.

Bostaden

En större bostad drar mer energi än en mindre. Uppvärmning, varmvatten, tvätt och disk, belysning och elektrisk utrustning, fr.a. i stand-by-läge, är alla energitjuvar. Köp grön el - gärna vindkraft. Varje renovering kräver energiåtgång, för tillverkning av utrustning såväl som transporter. Var noga med sopsorteringen.

Prylarna

Olja och kol är inblandade i varenda pryl eller föremål vi köper, för tillverkning och för transporter. Kan vi använda våra tillhörigheter längre och handla mindre? Köper vi rätt saker? Finns det alternativ till plast och annat syntetiskt material

Presenterna

Många av de vackra snittblommor vi kan köpa är flygtransporterade från andra världsdelar. Fråga efter sådana som odlats i Europa. Träd i Afrika, utsläppsrätter och medlemskap i miljöorganisationer är alternativa presenter till vuxna.
Vi-skogen 
Stöd ett klimatkompensationsprojekt

Arbetet

De flesta större arbetsplatser har idag någon form av miljöpolicy som innefattar energi och transporter. Ta rätt på den och följ den!

Små privata organisationer kanske inte ser det som en självklar del av sitt uppdrag. Ta initiativ till översyn av energiförbrukning och transporter! Se över skärmsläckare, datorer som står på i onödan, belysning nattetid etc. Fundera över dina arbetsresor - går de att göra mindre energikrävande?

Men vi måste också förbereda oss för varmare somrar. Har vi rätt solskydd - markiser, klängväxter? När ska fönstren hållas stängda? Hur kan vi undvika luftkonditionering? Har personalen optimalt vaccinationsskydd med tanke på nya sjukdomar?

Ta initiativ till att maten i personalmatsalar och för patienter är miljöanpassad och närproducerad.

Patienterna

Glöm inte att du som läkare/hälsovårdspersonal har stort inflytande på dina patienter! Uppmana dem att minska bilåkandet och röra sig mer. Skriv gärna ut FaR® (Fysisk aktivitet på recept).

Berätta att ekologiskt framställd mat har bättre näringsinnehåll än konventionellt odlad, att rotfrukter är ett mer hälsosamt alternativ till växthusodlade grönsaker, och att vi av hälsoskäl ska äta mindre rött kött och mer grönt och frukt. Ta hem utbildningsmaterialet Ät S.M.A.R.T. till din arbetsplats och använd det i patient- och personalutbildning.

Även tillverkning av läkemedel kräver olja. Kanske du kan jobba mer med patientens livsstil innan du förskriver läkemedel? Kanske du vid läkemedelsgenomgång kan minska antalet läkemedel patienten ordineras?

Pengarna

Alla sparar vi idag, i pensionsfonder och på annat sätt. Lever vi resurssnålt enligt ovan får vi ännu mer pengar över. Hur placerar du ditt sparande? Stimulerar det ökade koldioxidutsläpp eller stimulerar det återhållsamhet? Det finns idag "gröna" fonder. Att spara räntefritt kan vara ett annat sätt.

Stöd gröna organisationer

Lever du resurssnålt får du mer pengar över. Stöd gärna de organisationer som arbetar för en uthållig utveckling och med miljön på olika sätt. Medlemsavgifter och gåvor är basen för deras verksamhet. Gör något aktivt - bli passiv medlem!
Läkare för Miljön All personal inom hälso- och sjukvården är välkomna!
Klimataktion En ny folkrörelse som vill sätta press på olika makthavare
Naturskyddsföreningen Vår äldsta miljöorganisation som fyller 100 år i år.
Världsnaturfonden WWF Arbetar för att bevara mångfalden i naturen.

Vi har inte hejdat den globala temperaturökningen. Vi får räkna med 4-6 graders förhöjd medeltemperatur. Vi vet att styrkan i höststormarna blir kraftigare, att vattenmängderna i regnet ökar, att värmeböljorna blir varmare och köldperioderna kallare. Stormen Simone i södra Sverige med upp till orkanstyrka i byarna (St Judei Storbritannien) är kanske ett förebud. 

Tack vare god beredskap i Nordeuropa, möjligt tack vare modern kommunikation, har endast ett tiotal människor avlidit. I Sverige hade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förberett sig. Flera landsting ökade sin beredskap, bl.a. för ambulansverksamheten. Samtidigt varnas för att Sverige har alltför dålig beredskap för extremt väder.

Template by JoomlaShine