Vi har inte hejdat den globala temperaturökningen. Vi får räkna med 4-6 graders förhöjd medeltemperatur. Vi vet att styrkan i höststormarna blir kraftigare, att vattenmängderna i regnet ökar, att värmeböljorna blir varmare och köldperioderna kallare. Stormen Simone i södra Sverige med upp till orkanstyrka i byarna (St Judei Storbritannien) är kanske ett förebud. 

Tack vare god beredskap i Nordeuropa, möjligt tack vare modern kommunikation, har endast ett tiotal människor avlidit. I Sverige hade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förberett sig. Flera landsting ökade sin beredskap, bl.a. för ambulansverksamheten. Samtidigt varnas för att Sverige har alltför dålig beredskap för extremt väder.

I skrivande stund, tisdag 29 oktober, pågår röjningsarbetet för fullt. Fortfarande är 47 000 hushåll utan el. Tågtrafiken är ännu inte igång. Kostnaderna för skadorna är ännu inte fastställda - i Holland beräknas de till 820 miljoner kronor. Sedan 2005 har elbolagen investerat 15 miljarder för att minska risken för strömlösa kunder. Kostnaderna för stormar är enorma. Visserligen påverkar de BNP positivt - men är det en konstruktiv ökning? 

Frågan denna gång är inte om sjukvården lyckats klara sitt uppdrag under stormen - det finns inga indikationer på att den skulle ha misslyckats. Men har resurser omfördelats eller undandragits sjukvården? Betyder beredskapsåtgärderna att andra viktiga resursförstärkningar senareläggs eller uteblir? Kommer vi att ha råd med dessa beredskapsåtgärder i framtiden?

Klimatkris! Behöver doktorn bry sig? är titeln på vårt symposium på medicinska riksstämman 6 december. Här kommer sjukvårdens och läkarkårens roll i klimatförändringarna att belysas.

LÄS MER

Samhällets beredskap dålig för att möta extremt väder  DN 8.7.2013

Klimatrapporten 2013 presenterad  LfM 

Finns i sjön  Det är i världshaven större delen av uppvärmningen sker. Vetenskap och folkbildning VoF
 

http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine