I Läkartidningen 41/2013 sade jag att vi läkare försuttit vår chans när det gäller klimatförändringarna och utsläpp av fossila bränslen. 

För många år sedan gav IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) ut en bok där de beskrev sjukvården efter en kärnvapenattack. Den skulle helt enkelt bli utslagen - sjukvårdspersonal skulle dödas eller skadas, sjukhusen förstöras, infrastrukturen likaså. SLMK (Svenska läkare mot kärnvapen) har gjort bra sammanfattningar på svenska. Här beskrivs bl.a. effekten av klimatförändringar och läkarens omöjliga roll.

Ju mer jag läser om kommande följder av våra fossila utsläpp, desto mer ser jag likheten med kärnvapenkriget. Skillnaden är bara hastigheten.

En del frågar sig om inte just långsamheten gör att vi kan förbereda oss bättre. Visst, i förhållande till sin storlek ledde Haiyan till ett väldigt litet antal dödsfall på kort sikt. Men ödeläggelsen av samhällen, både konkret, ekonomiskt och socialt, kunde man inte hindra. Vi vet lite om de långsiktiga hälsoeffekterna av epidemier, social oro, ekonomisk press, ökad stress.

Det finns heller ingenting som talar för att vi kommer att ändra vårt förhållningssätt till det ekonomiska systemet, BNP, tillväxt, fler bilar, längre transporter, ökad materiell standard, mer fossila bränslen. Vi tar inte möjligheten att i viss mån minska klimateffekterna.

Hälsorelaterade följder av klimateffekterna kan listas:

- Evakueringar och migration pga översvämningar, torka, social oro.

- Matbrist pga evakueringar och migration, förstörda jordar (för mycket/för lite vatten), försurat hav.

- Fattigdom och social oro pga ökande klyftor, konkurrens om resurser, migration, konflikter.

- Mer våld, mer konflikter pga fattigdom, kamp om resurser, social oro. 

- Förändrat sjukdomspanorama pga epidemier, värmeböljor, spridning av vektorburna infektioner, försämrat vaccinationsläge, migration, sämre sjukvård.

- Försämrad hälso- och sjukvård pga konflikter, störningar i infrastruktur, försämrad samhällsekonomi samtidigt som behoven ökar.

Vad kan då läkarkåren göra i dagens situation? Kan vi lindra effekterna av klimatförändringarna? Förhoppningsvis får vi synpunkter på detta från Marie Wedin, ordförande för Sveriges Läkarförbund, och Håkan Billig, ordförande i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation på symposiet KLIMATKRIS! BEHÖVER DOKTORN BRY SIG? på medicinska riksstämman 6 december.
 

LÄSVÄRDA ARTIKLAR

Grafik: Nio konsekvenser av ett varmare klimat  SR 20.11.2013

Varmt hav skapar dödligare oväder  DN 12.11.2013

Surare hav hotar hela ekosystem  DN 13.10.2013

Överflödet av fossilbränslen är den största klimatfrågan  DN 9.10.2013

Därför kan klimatfrågan inte lösas vid kyldisken  DN 15.10.2013 (tyvärr endast för prenumeranter). Doktoranden Kajsa Borgnäs menar att det system som förstör miljön är kapitalismen.

Klimatfrågan kräver ett nytt socialdemokratiskt tänkande. Del 1, 2, 3. Kajsa Borgnäs 2012, gästskribent i Programkommissionen.
 

http://intressant.se/intressant 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (LfM riksstämman 6.12.2013.pdf)Klimatkris! Behöver doktorn bry sig? 6 december 2012, Riksstämman 90 kB
Dela på:
Template by JoomlaShine