plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Sjukvården och klimatet

Nu har hälso- och sjukvården vaknat upp när det gäller klimatfrågorna! Larmartikel i Lancet, och Stockholms läns landsting går med i 2020 Health Care Climate Challenge.  

LÄS MER

Lancet uppmanar till akuta klimatåtgärder  Läkartidningen 23.6.2015

Health and climate change: policy responses to protect public health  The Lancet 23.6.2015

2020 Health Care Climate Challenge  

Reducing the climate foot print: The EU´s legisltative framework and the health care sector  HCWH 2015