plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkarkårens ansvar

LfM på CleanMed Europe 2016!

2016 10 20 13.05.31 c

Tre styrelsemedlemmar från LfM deltog i CleanMed Europe 2016 i Köpenhamn. Från vänster på bilden: Ingrid Eckerman som talade om vårt arbete med läkemedel och miljö, Sofia Lindegren som talade om Läkarförbundets arbetsgrupp om klimat och hälsa, och Björn Fagerberg som talade om föreningens arbete med klimat och hälsa.

Läs mer

Läkarförbundet: "Läkaren i klimatarbetet"

LfM har under sitt 25-åriga liv flera gånger närmat sig våra professionella organisationer med föga resultat. Men de senaste årens envisa arbete har gett resultat.

Sedan ett par år finns en arbetsgrupp för klimatfrågor inom Läkarförbundet. Aktiva medlemmar från LfM stödjer den med kunskaper.

Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program 2016 avslutas med stycke om "läkaren i klimatarbetet". 

CleanMed Europe 2016, i Köpenhamn, ska LfM berätta om sitt arbete med att försöka engagera läkarkåren i miljöfrågor. Ingrid Eckerman talar om vad föreningen åstadkommit i frågan läkemedel och miljö, Björn Fagerberg om hur vi lyckades få med Läkarförbundet och kanske även Läkaresälskapet på klimattåget, och Sofia Lindegren berättar om arbetet i Läkarförbundets klimatgrupp.