Ett av LfM:s mål är att nå kollegorna när det gäller miljöfrågorna. De senaste åren har det lättat lite grann.

Sofia Lindegren, styrelseledamot i LfM och ledamot av Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa, är på plats i Marrakesh. Hon ingår i WMA:s delegation till COP22

2016 10 20 13.05.31 c

Tre styrelsemedlemmar från LfM deltog i CleanMed Europe 2016 i Köpenhamn. Från vänster på bilden: Ingrid Eckerman som talade om vårt arbete med läkemedel och miljö, Sofia Lindegren som talade om Läkarförbundets arbetsgrupp om klimat och hälsa, och Björn Fagerberg som talade om föreningens arbete med klimat och hälsa.

LfM har under sitt 25-åriga liv flera gånger närmat sig våra professionella organisationer med föga resultat. Men de senaste årens envisa arbete har gett resultat.

Sedan ett par år finns en arbetsgrupp för klimatfrågor inom Läkarförbundet. Aktiva medlemmar från LfM stödjer den med kunskaper.

Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program 2016 avslutas med stycke om "läkaren i klimatarbetet". 

CleanMed Europe 2016, i Köpenhamn, ska LfM berätta om sitt arbete med att försöka engagera läkarkåren i miljöfrågor. Ingrid Eckerman talar om vad föreningen åstadkommit i frågan läkemedel och miljö, Björn Fagerberg om hur vi lyckades få med Läkarförbundet och kanske även Läkaresälskapet på klimattåget, och Sofia Lindegren berättar om arbetet i Läkarförbundets klimatgrupp.

Vid fullmäktigemötet i Sveriges Läkarförbund blev investeringspolicyn en viktig fråga. Kollegorna har insett sambandet mellan fossila bränslen och klimatförändringarna.

Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen samarbetar på många håll med olika organisationer i "Café Planet", dvs. ett forum för omställning till en hållbar utveckling där syftet är att knyta kontakter, bygga nätverk och samordna miljöinitiativ och initiativ med social inriktning. 

CleanMed Europe är en återkommande konferens om grön sjukvård. I år äger den rum i Köpenhamn 19-21 oktober. Huvudarrangör är HCWH Europe (Health Care Without Harm). 

Template by JoomlaShine