Det känns mycket roligt att våra läkarorganisationer nu börjat ta sitt ansvar och uppmärksamma klimatfrågan. Sveriges Läkarförbund har startat en arbetsgrupp om klimat och hälsa. Svenska Läkaresällskapet håller på att bygga upp en kommission för global hälsa där klimatfrågan ingår.

I Läkartidningen 23-24/2015 skriver Karin Båtelson, förbundets förste vice ordförande, om läkares ansvar att sprida information om sambandet mellan klimat och hälsa.

Arbetsgruppen anordnar ett seminarium i Almedalen tisdag 30 juni kl 16 Klimat och hälsa - vad kan sjukvården göra?  

Även WMA, World Medical Association, anser att hälsa måste få en större plats i klimatförhandlingarna. 

WONCA är allmänläkarnas globala organisation. Uppdrag i organisationen innebär traditionellt mycket resande, för styrelsen, arbetsgrupperna och konferensdeltagarna.

Nu börjar man överväga att minska resandet till förmån för modern teknologi. 

Även om vi "medvetna" kan tycka att det är sent påtänkt så kanske dock WONCA ligger långt fram jämfört med andra läkarorganisationer. 

Hot on the planet - should WONCA be considering sustainable travel?  Januari 2015

 

Deklaration om doktorn, klimatet och hälsan antogs  Läkartidningen 5.12.2014

Vid symposiet på Svenska läkaresällskapets Medicinska riksstämma 4.12.2014 undertecknades en gemensam deklaration av Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Läkare för Miljön och övriga föreläsare.  

Det kom ett brev! Se också hemsidan http://www.climate-change.dk/

New online course on Climate Change based on the IPCC Fifth Assessment Report

Inom WONCA, allmänmedicinarnas internationella vetenskapliga förening, har det många år funnits en arbetsgrupp för frågor som rör miljö och hälsa. Delvis har det handlat om det som i Sverige ryms inom specialiteten arbets- och miljömedicin, en specialitet som inte finns i så värst många länder.

Den 3 juli lanseras boken Family doctors in the field - environmental stories from across the world. Här beskriver 22 allmänläkare från en rad länder sitt arbete. Två av dem är tidigare ordföranden för LfM: Johan Hallberg och Ingrid Eckerman.

Läs mer och ladda hem boken här.

http://www.globalfamilydoctor.com/News/WONCAEnvironmentWorkingParty-booklaunch.aspx

Även under den medicinska riksstämman 4-5 december i Stockholm kommer LfM att lyfta klimat och hälsa.

Template by JoomlaShine