Det är dags att läkarkåren engagerar sig i folkhälso- och miljöfrågor! Vi kan inte blunda för att människors hälsa påverkas av globala klimatförändringar och föroreningar. 

Läkartidningen 14-2014 har som tema Framtidens miljö och hälsa. LfM:s vice ordförande Björn Fagerberg ligger bakom. 

I detta temanummer försöker vi väcka intresse för detta viktiga fält genom att beskriva klimat- och ekosystemförändringar i ett globalt perspektiv och relaterade effekter på hälsa och välfärd. 

Miljö och hälsa är framtidens utmaning  

Obalans i globala miljöprocesser påverkar människors hälsa  

Hälso- och sjukvården bör förbereda sig för ändrat klimat  

Bra läkemedel på fel plats kan påverka naturen och ge resistens  

Tungmetaller förtjänar fortsatt vaksamhet  

Allt fler sjukdomar kan kopplas till luftföroreningar  


http://intressant.se/intressant

Riksstämman 2013 hade två seminarier med direkt anknytning till LfM:s intresseområden.

FOOD, HEALTH AND SUSTAINABILITY var en "fortsättning" på Svenska Läkaresällskapets seminarium i våras Global Health. Flera talare, bl.a. Anders Wijkman, efterlyste en samlad läkaropinion och "doctors for sustainability". Symposiet drog en stor publik. LfM fick tillfälle till en effektiv presentation och utdelning av informationsblad.

Stark uppmaning till läkarkåren att tala ut om ödesfrågor  Referat i Läkartidningen 8.12.2013

KLIMATKRIS! BEHÖVER DOKTORN BRY SIG? var vårt eget symposium. Här var publiken mindre men mer välinformerad. Filosofiska aspekter på varför vi undviker att handla var intressant. Ett utkast till ett klimatdokument presenterades. Förhoppningsvis var detta inledningen till ett samarbete med SLS och SLF.

Läkaresällskapet startar grupp för global hälsa  Referat i Läkartidningen 8.12.2013
 

http://intressant.se/intressant

Den senaste klimatrapporten ger lite avtryck. Allt fler börjar, sent omsider, få upp ögonen för vad som håller på att hända. Läs intervjuerna med Läkarförbundets ordförande Marie Wedin och LfM:s ordförande Ingrid Eckerman i Läkartidningen 4.10.2013! 

Moderna Läkare är medlemstidning för SYLF, Sverige yngre läkares förening. Det är den fackliga organisationer för alla läkare som (ännu) inte är specialister. 

På omslaget till Moderna läkare 1/2013 står huvudnyheterna: "Peak oil och svensk sjukvård - vad händer när oljan tar slut?" Artikeln återfinns på sid 20-22.

LfM brukar inte ta ställning till olika upprop och uppmana medlemmar och läsare att skriva under. Men nu gör vi ett undantag. 

Som ansvarskännande läkare, därtill föräldrar, far/morföräldrar etc, kan vi inte göra annat än stämma in i Föräldravrålet: Rädda klimatet! Offra inte våra barn! - Man har fått in 5 000 namn på en vecka - men det borde vara 1 miljon! Gå med du också!logga-foraldravralet-FB

Kanske är Australien det västland där klimatförändringarna märks mest påtagligt. Stora och långvariga bränder har hotat både landsbygd, ”vild” natur och städer. Nu ökar protesterna mot kolutvinning, ibland med metoder som kan medföra fängelse.

Klimatångest. Ekonomisk ångest. Kemikalieångest. Energibristångest. Resistensångest. 

Hoten är många just nu. Varningarna duggar tätt.

Template by JoomlaShine