Undertecknad, Ingrid Eckerman, har blivit nominerad till Årets miljöhjälte. Det är Min Planet som tar in förslag och sedan väljer.

Tycker du att jag ska bli årets miljöhjälte kan du rösta på mig före 1 oktober kl 12. (Obs att man nu måste registrera sig för att kunna rösta.) Läs om mig här.

MinPlanet.se - Hem

Tidigare publicerad i Moderna Läkare 1/2012.

Människan har alltid påverkat naturen. Ibland har det varit till fördel. I Sverige var det det gamla jordbrukslandskapet, utvecklat under tusentals år, som hade den största biodiversiteten. Andra gånger har det lett till katastrofer. På Påskön gick man hårt åt palmskogen. Vid en viss punkt nåddes tipping point, dvs. förändringen gick inte längre att hejda. Ett systemskifte inträffade, en oåterkallelig förändring av det ekologiska systemet. Jordbruket försämrades och i brist på båtar kunde man inte fiska. En utvecklad kultur raserades och befolkningen minskade.

 

Som läkare har vi möjlighet att bidra till minskat läkemedelsflöde till reningsverk och miljö.

Varje enskild läkare har möjlighet att sträva mot en mer adekvat läkemedelsförskrivning ur den enskilde patientens synvinkel, ur miljösynvinkel och ur samhällsekonomisk synvinkel.

Genom att på ett övervägt sätt förskriva mindre mängder läkemedel och välja rätt läkemedel visar läkaren sitt engagemang inte bara för dagens generationer utan även för de kommande.

Sverige är ofta drivande i miljöarbetet inom EU. Läkemedelsområdet är ett exempel. Nu har turen kommit till medicinsk-teknisk utrustning. Man räknar med ett stort behov av inköp under den kommande 10-20 åren, dels för att dagens utrustning åldras, dels för att det blir många äldre som kommer att behöva mer sjukvård.

Idag den 12 maj är den internationella sjuksköterskedagen. Health Care Without Harm (HCWH) tar tillfället i akt att hylla sjuksköterskorna för det stora miljöarbete de gör.

Stockholms läns landsting är antagligen en av de sjukvårdsorganisationer i världen som kommit allra längst med sitt miljöarbete. Idag ställs både miljö- och uppförandekrav vid upphandlingar.

Två målområden sticker ut i 2010 års miljöredovisning - produkter, där ekologiska livsmedel ökat kraftigt och kemikalier, där SLL ser ut att nå målet med minst sagt bred marginal. Under 2010 har andelen ekologiska livsmedel inom landstingets egna verksamheter mer än dubblerats. På fyra år har mängden farliga kemikalier som används i landstingets egna vårdverksamheter minskat med 94 procent - från drygt ett ton till 60 kilo årligen.

Till startsidan Skånes universitetssjukhus

Universitetssjukhuset MAS och Universitetssjukhuset i Lund är från och med den 1 januari 2010 sammanslagna till Skånes universitetssjukhus, SUS.

SUS hör till de bästa stora företagen i Sverige när det gäller personalens resor, både beträffande koldioxidutsläpp och hälsosamma levnadsvanor.

Läs pressreleasen på engelska (kom från HCWH)

Läs en sammanfattning av miljöarbetet (på engelska)

Läs mer på Miljölänk Skåne     


Template by JoomlaShine