Stockholms läns landsting har under många år haft tätpositionen i Sverige när det gäller miljöarbete och att minska sina ekologiska fotavtryck. SLL har säkerligen en tätposition även internationellt sett, vilket är väl känt tack vare det internationella arbetet.

Kommer SLL att vidmakthålla denna position?

 

LfM har föreslagit "Framtidens miljö och hälsa" som tema för medicinska riksstämman 2012. Som exempel på ämnen har vi gett planetens gränser (planet boundaries), klimatförändringar och hälsa, den långsamma kemikalieförgiftningen, demografiska förändringar, läkemedelsförsörjning och sjukvård i ett förändrat ekonomiskt perspektiv. Sektionen för Arbets- och miljömedicin har tillstyrkt temat, men inte alla ämnen.Vår debattartikel i www.Lakartidningen.se baseras på detta förslag.

Några läkare har kommenterat debattartikeln (se nedan). Gör gärna det du också!

Om några veckor fattar riksstämmodelegationen beslut. Det blir spännande att se!

LfM har föreslagit temat "Framtidens miljö och hälsa" som tema för medicinska riksstämman 2012. Förslaget är inskickat till riksstämmodelegationen, som fattar beslut den 31 mars.

Förslag finns formulerat som en debattartikel i Läkartidningen.se. Gå in och tyck till! Ju fler som stödjer vårt förslag, desto större chans att det går igenom.

 

Vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i december 2010 antogs en motion att Läkarförbundet ska verka för att någon form av miljöcertifiering införs på läkemedel. Förslagsställare var uppsalaläkaren Martin Sandelin, som läst en debattartikel i Läkartidningen.

Läs artikeln i Läkartidningen här.

Författarens kommentar: LfM hade en kommentar till debattartikeln införd, där vi påpekade att vi arbetat med frågan sedan 1997 då vi publicerade en av de allra första rapporterna om läkemedel och miljö. Där förde vi fram idén om en rubrik "miljöpåverkan" i Fass - något som då ansågs som helt omöjligt men som idag är verklighet.  

 

Ett antal läkarorganisationer m.fl. uppmanar förhandlarna i Cancun att inte glömma hälsoaspekterna av klimatförändringarna.

HCWH News 6.12.2010

 

Dana W Hanson, förre ordföranden för World Medical Association, talade bland annat om klimatförändringarna vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i december 2010.

- Klimatförändringarnas hälsoaspekter är kanske den viktigaste frågan för WMA, sade han. Vad vi som läkare kan bidra med är att tala om vad klimatförändringarna kan ha för effekter på hälsa och hälso- och sjukvården.

Läs artikeln i Läkartidningen här.

Författarens kommentar: Mycket roligt att miljöförändringarna äntligen kommit upp på WMAs agenda! LfM är inte helt oskyldigt till detta.

 

 

Canadian Medical Association har tagit ställning mot bisfenol A, som de vill ha bort från konsumentprodukter, t.ex. nappflaskor.

Så här lyder texten: "Resolved: That CMA recognize a public health concern for Bisphenol A (BPA), a known endocrine disruptor, and endorse efforts to reduce towards elimination of BPA in consumer products including food containers, baby products and thermal paper products."

Läs artikeln i Health & Environment.

Template by JoomlaShine