WONCA är allmänmedicinarnas/familjeläkarnas internationella organisation. Medvetenheten om familjeläkarnas roll växer.

WONCA: A greener world of family doctors  Primary Care 2010;10;279.

Climate change: What GPs can do about it  Primary Care 2010;10:280

 

Den 16 oktober antog World Medical Association "WMA Statement on environmental degradation and sound management of chemicals.'' Sveriges Läkarförbund var en av initiativtagarna till detta, och LfM har varit rådgivare till Läkarförbundet. Detta har bland annat lett till att läkemedel omfattas av begreppet "kemikalier".

Här finns deklarationen.

 

Detta är titeln på en insändare i Läkartidningen 28.9.2010. Den har föranlett en webfråga: Bör Läkarförbundet kräva miljöcertifiering av alla mediciner som säljs i vårt land? I skrivande stund är en majoritet av dem som svarat för detta.

svls_logo_4
Den 20 oktober 2009 röstade fullmäktige i Svenska Läkaresällskapet in Läkare för Miljön som associerad förening. Detta känns desto bättre som vi fick avslag på tidigare ansökan på 90-talet. Endast två sektioner motsatte sig beslutet.

BMJ: Climate change - our new responsibility
Ledare i BMJ 2008;336 (28 June). Här finns länkar till andra BMJ-artiklar.

Alla nationella läkarförbund ska trycka på sina regeringar för att överföring av hälsokunskap till fattiga länder ska bli en del av en ny global klimatöverenskommelse. Det föreslår en arbetsgrupp inom World Medical Association, World Medical Association (WMA) efter initiativ från Läkarförbundet.

Nedanstående insändare var införd i Läkartidningen nr 19/2008.

LÄS LÄKARESÄLLSKAPETS SVAR på hemsidan eller som pdf-fil.

"Läkarförbundet har föredömligt börjat engagera sig i miljöfrågorna, i första hand klimatförändringarna och kemikalier inklusive läkemedel. Anledningen är deras stora effekt på folkhälsan. Som kår bör vi kunna påverka beslutsfattarna att fatta aktiva beslut - och de rätta besluten.

Template by JoomlaShine