LfM har träffat Centralstyrelsen i mars 2008. Vi informerade om föreningen och diskuterade framtida samarbete. Under Almedalsveckan genomförde vi ett gemensamt seminarium om klimatförändringarna och hälsa. Tyvärr har Läkaresällskapet tackat nej till vårt gemensamma förslag till symposium om läkemedel och miljö.

Sjukhusläkarföreningen lade till fullmäktigemötet hösten 2007 fram en motion om att Läkarförbundets ska anta ett policyprogram om miljön. Detta gick ej igenom. I stället antogs ett tillägg till Centralstyrelsens svar med följande text:

Vid Läkarförbundets fullmäktige 2002 behandlades ett antal olika motioner. Under visionen om "en högkvalitativ hälso- och sjukvård" väckte LfM en motion om olika miljöfrågor. Denna motion avslogs av fullmäktige. Däremot bifölls ett yrkande att Läkarförbundet skulle utreda om ett policyprogram om hälsa, miljö och läkarnas ansvar skulle kunna utformas utifrån läkarnas speciella kunskaper på ett sådant sätt att deras professionella kompetens inte ifrågasätts.

I vårt policyprogram som antogs 1998 finns följande text:

Läkarförbundet tycker om folkhälsa  Klimat och hälsa 24.11.2010 

WMA Statement on Environmental Degradation and Sound Management on Chemicals 
WMA 2010

WMA Statement of Delhi on Health and Climate Change  WMA 2009 

Läkarförbundet tycker om läkemedel  11.8.2009 

Klimatförändringar och vår hälsa  Läkarförbundet och LfM, seminarium i Almedalen 2008.

Läkare, miljö och läkemedel - en studie om hur läkaren påverkar miljön genom sin yrkesroll. Uppsats av Björn Edner och Nina Magnusson, Institutionen för urbana studier, Malmö högskola 2008.

Sjukdom till salu. "Lanseringen av nya läkemedel kan ibland göra fler sjuka - inte färre. Med pr-kampanjer och gratiskurser för läkare om nya sjukdomar vidgar läkemedelsföretagen sina marknader." DN 8.3.2008.

Dyrare placebo bättre än billigare. "Ett sockerpiller på 60 öre tar inte bort smärtan lika bra som ett som kostar femton kronor. Det visar en amerikansk studie." Läkemedelsvärlden 5.3.2008

WMA Statement on the Role of Physicians in Environmental Issues  WMA 1988 och 2006 

Läkemedel hör till de mest potenta miljöpåverkande kemikalierna. Läkemedel kan göra en enorm nytta - men det är inte säkert att de har den stora betydelse vill gärna vill tillmäta dem. Om vi förskriver läkemedel som inte behövs bidrar vi till att sprida läkemedel i naturen, vilket i sin tur kan återverka på människors hälsa.

Template by JoomlaShine