Pro-Environmental Behaviour – the impact on climate change and publich health. SLU Alnarp 15.4.2016. Arrangörer: Svensk beteendemedicinsk förening och Dansk selskab for psykosocial medicin. Författare Ingrid Eckerman .

En tidig vårdag vi möjligheten att vandra genom Alnarps trädgårdar för att höra om den senaste forskningen i ämnet klimatförändringar och beteende. LfM var ovanlig väl representerat med tre tidigare ordföranden och styrelseledamöter, Elisabet Lindgren, Johan Hallberg, Matilda van den Bosch och undertecknad.

Som många andra stora föreningar äger våra läkarföreningar aktier och del i fonder. Hur våra pengar ska placeras är naturligtvis en etisk fråga. 

Att Sveriges Läkarförbund börjar titta på miljöns betydelse för hälsan märks inte minst i Läkartidningen. En arbetsgrupp för klimat och hälsa har inrättats. LfM:s representant är Björn Fagerberg, som varit mycket drivande. En annan ledamot är Sofia Lindegren, AT-läkare som just blivit invald i LfM:s styrelse.

LfM:s vice ordförande, Bertil Hagström, intervjuas i Fossiloberoende Västra Götaland.

Läs intervjun!
Författare: Gösta Alfvén  

Vi pratar om vikten av ett bra kulturklimat. Men idag är det nog minst lika viktigt att vi pratar om vår klimatkultur – om hur vi som kulturvarelser förhåller oss till klimatförändringen. Kultur kommer från det latinska ordet cultura som betyder ungefär bearbetning, odling och bildning och betecknar andlig odling och socialt överförda levnadsformer i samhället. Vi människor står mitt uppe i en radikal omställning av våra energisystem – från fossilberoende till ekologiskt hållbara – en omställning som genomgripande påverkar och i ökad utsträckning kommer påverka vårt dagliga liv – vad vi äter, hur vi värmer våra hus, hur vi resor och hur vi producerar varor och mycket annat.

Det är tydligt att världen vaknat upp inför klimatförändringarna. Detta gäller även Sveriges Läkarförbund. En arbetsgrupp för miljö och hälsa gjorde en presentation i Almedalen. Från LfM har Björn Fagerberg deltagit i arbetsgruppen. AT-läkaren Sofia Lindegren blir adjungerad till LfM:s styrelse.

Efter LfM:s seminarium om klimatförändringar och hälsa vid medicinska riksstämman i december 2014 bildade Sveriges Läkarförbund en arbetsgrupp. Mycket aktiv deltagare från LfM är Björn Fagerberg. I Almedalen ordnades ett seminarium där budskapet var "Den stora utmaningen är att få vår kår att ta ställning".

Se seminariet!

Läs mer

Läkartidningen 29-31/2015

Dagens Medicin 1.7.2015

Template by JoomlaShine