plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkarkårens ansvar

Beteendemedicin och klimatet - en heldag i Lund

Pro-Environmental Behaviour – the impact on climate change and publich health. SLU Alnarp 15.4.2016. Arrangörer: Svensk beteendemedicinsk förening och Dansk selskab for psykosocial medicin. Författare Ingrid Eckerman .

En tidig vårdag vi möjligheten att vandra genom Alnarps trädgårdar för att höra om den senaste forskningen i ämnet klimatförändringar och beteende. LfM var ovanlig väl representerat med tre tidigare ordföranden och styrelseledamöter, Elisabet Lindgren, Johan Hallberg, Matilda van den Bosch och undertecknad.

Läs mer

Klimat och miljö i Läkartidningen

Att Sveriges Läkarförbund börjar titta på miljöns betydelse för hälsan märks inte minst i Läkartidningen. En arbetsgrupp för klimat och hälsa har inrättats. LfM:s representant är Björn Fagerberg, som varit mycket drivande. En annan ledamot är Sofia Lindegren, AT-läkare som just blivit invald i LfM:s styrelse.

Läs mer

Gösta Alfvén: Klimatkultur

Författare: Gösta Alfvén  

Vi pratar om vikten av ett bra kulturklimat. Men idag är det nog minst lika viktigt att vi pratar om vår klimatkultur – om hur vi som kulturvarelser förhåller oss till klimatförändringen. Kultur kommer från det latinska ordet cultura som betyder ungefär bearbetning, odling och bildning och betecknar andlig odling och socialt överförda levnadsformer i samhället. Vi människor står mitt uppe i en radikal omställning av våra energisystem – från fossilberoende till ekologiskt hållbara – en omställning som genomgripande påverkar och i ökad utsträckning kommer påverka vårt dagliga liv – vad vi äter, hur vi värmer våra hus, hur vi resor och hur vi producerar varor och mycket annat.

Läs mer

Klimatet: LfM och Läkarförbundet i Almedalen

Efter LfM:s seminarium om klimatförändringar och hälsa vid medicinska riksstämman i december 2014 bildade Sveriges Läkarförbund en arbetsgrupp. Mycket aktiv deltagare från LfM är Björn Fagerberg. I Almedalen ordnades ett seminarium där budskapet var "Den stora utmaningen är att få vår kår att ta ställning".

Se seminariet!

Läs mer

Läkartidningen 29-31/2015

Dagens Medicin 1.7.2015