Läkemedel hör till de mest potenta miljöpåverkande kemikalierna. Läkemedel kan göra en enorm nytta - men det är inte säkert att de har den stora betydelse vill gärna vill tillmäta dem. Om vi förskriver läkemedel som inte behövs bidrar vi till att sprida läkemedel i naturen, vilket i sin tur kan återverka på människors hälsa.

Vi vet att livsstilsförändringar har lika bra eller bättre effekt än många förebyggande läkemedel. Livsstilsförändringar är billigare i längden, i stort sett biverkningsfria och har knappt någon negativ miljöpåverkan. Men här finns mycket kvar att göra inom hälso- och sjukvården.

Vi vet också att både läkare och patienter är känsliga läkemedelsbolagens marknadsföring, som ofta är indirekt.

Och vi vet att ersättningssystemen och sjukvårdens uppbyggnad påverkar förskrivningen. Har man ingenstans att hänvisa patienterna för icke-farmakologisk behandling så använder man receptblocket. Om man är beroende av många och snabba läkarbesök för att få verksamheten gå runt så tar man sig inte tid att samtala med patienterna.

Som läkare har vi flera möjligheter att minska läkemedels miljöeffekter:
- Pröva livsstilsförändringar före läkemedelsordination.
- Endast förskriva läkemedel som man är säker på att patienten kommer att ta in.
- Vara restriktiv med förskrivning om man inte är säker på nyttan för den enskilde patienten.
- Förskriva provförpackningar i högre grad.
- Ompröva ordinationer regelbundet.
- Undvika förskriva långlivade läkemedel om möjlighet finns.
- I Stockholms läns landsting: följa "Kloka Listan" där hänsyn tagits även till substansernas miljöeffekter.
- Undvika förskriva läkemedel där endast en liten del av den aktiva substansen - används, t.ex. plåster.
- Fråga varje läkemedelskonsulent om preparatets påverkan på miljön - i första hand nedbrytningshastigheten.
- Påminna patienter och anhöriga att överblivna läkemedel (även flytande) ska lämnas in på apoteket.
Dela på:
Template by JoomlaShine