plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

LfMs ställningstagande

I vårt policyprogram som antogs 1998 finns följande text:

"Läkare har ett särskilt moralist och etiskt ansvar för befolkningens hälsa. Det är därför läkarnas uppgift att föra ut kunskap som är av betydelse för hälsan i samhället. I brist på vetenskapliga bevis kan tydliga indikationer anses tillräckliga för ett ställningstagande i enlighet med den s.k. försiktighetsprincipen."