Vid Läkarförbundets fullmäktige 2002 behandlades ett antal olika motioner. Under visionen om "en högkvalitativ hälso- och sjukvård" väckte LfM en motion om olika miljöfrågor. Denna motion avslogs av fullmäktige. Däremot bifölls ett yrkande att Läkarförbundet skulle utreda om ett policyprogram om hälsa, miljö och läkarnas ansvar skulle kunna utformas utifrån läkarnas speciella kunskaper på ett sådant sätt att deras professionella kompetens inte ifrågasätts.

I november 2006 skrev styrelsen ett brev till ordföranden Eva Nilsson Bågenholm där vi efterfrågade denna utredning. Detta ledde till ett förslag att LfM skulle ordna ett seminarium om läkemedel och miljö under Almedalsveckan. Tyvärr lyckades vi inte genomföra detta. Läs brevet

Läs mer i Läkartidningen 50-52/2006

Var finns läkarkårens moral i klimatfrågan?

Läkare har en central roll i klimatfrågan

"Bra om läkare engagerar sig i klimatfrågan"
Dela på:
Template by JoomlaShine