Sjukhusläkarföreningen lade till fullmäktigemötet hösten 2007 fram en motion om att Läkarförbundets ska anta ett policyprogram om miljön. Detta gick ej igenom. I stället antogs ett tillägg till Centralstyrelsens svar med följande text:

"som exempel på övergripande policy skulle Läkarförbundet opinionsmässigt kunna stå för att effektiva åtgärder snarast vidtages för att reducera klimatförändrande utsläpp och hälsofarliga läkemedels- och kemikalieutsläpp".

Det blev bifall för att förbundet ska verka för att människors hälsa och livsbetingelser främjas och att förbundet mer aktivt ska engagera sig i frågor om hälsa och miljö.
Dela på:
Template by JoomlaShine