Nedanstående insändare var införd i Läkartidningen nr 19/2008.

LÄS LÄKARESÄLLSKAPETS SVAR på hemsidan eller som pdf-fil.

"Läkarförbundet har föredömligt börjat engagera sig i miljöfrågorna, i första hand klimatförändringarna och kemikalier inklusive läkemedel. Anledningen är deras stora effekt på folkhälsan. Som kår bör vi kunna påverka beslutsfattarna att fatta aktiva beslut - och de rätta besluten.

Tyvärr tycks inte Läkaresällskapet sett vikten av kårens engagemang när det gäller hälsa och miljö. Man ser inte betydelsen av att kunskap i dessa frågor förs ut till både läkarkollektivet i sin helhet och till allmänheten.

LfM har tidigare ansökt om associering till Läkaresällskapet men nekats detta. Motiveringen var att det redan finns en sektion för arbets- och miljömedicin och att föreningens frågor kan handläggas av denna. Vi har dock inte mötts av något intresse för samarbete från sektionens sida.

Vid Riksstämman 2007 fick den just offentliggjorda Klimat- och sårbarhetsutredningen en mycket undanskymd plats i stället för det stora symposium som hade varit naturligt.

Till 2008 års Riksstämma har man tackat nej till det symposium om läkemedel och miljö som Läkarförbundet och LfM planerat tillsammans.

Hur tänker Läkaresällskapet och dess sektioner?"
Dela på:
Template by JoomlaShine