plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Familjeläkare globalt mer medvetna

WONCA är allmänmedicinarnas/familjeläkarnas internationella organisation. Medvetenheten om familjeläkarnas roll växer.

WONCA: A greener world of family doctors  Primary Care 2010;10;279.

Climate change: What GPs can do about it  Primary Care 2010;10:280