plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkare uttalar sig i Cancun

Ett antal läkarorganisationer m.fl. uppmanar förhandlarna i Cancun att inte glömma hälsoaspekterna av klimatförändringarna.

HCWH News 6.12.2010