Vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i december 2010 antogs en motion att Läkarförbundet ska verka för att någon form av miljöcertifiering införs på läkemedel. Förslagsställare var uppsalaläkaren Martin Sandelin, som läst en debattartikel i Läkartidningen.

Läs artikeln i Läkartidningen här.

Författarens kommentar: LfM hade en kommentar till debattartikeln införd, där vi påpekade att vi arbetat med frågan sedan 1997 då vi publicerade en av de allra första rapporterna om läkemedel och miljö. Där förde vi fram idén om en rubrik "miljöpåverkan" i Fass - något som då ansågs som helt omöjligt men som idag är verklighet.  

 

Dela på:
Template by JoomlaShine