plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Miljön tema för medicinska riksstämman 2012?

LfM har föreslagit temat "Framtidens miljö och hälsa" som tema för medicinska riksstämman 2012. Förslaget är inskickat till riksstämmodelegationen, som fattar beslut den 31 mars.

Förslag finns formulerat som en debattartikel i Läkartidningen.se. Gå in och tyck till! Ju fler som stödjer vårt förslag, desto större chans att det går igenom.