LfM har föreslagit "Framtidens miljö och hälsa" som tema för medicinska riksstämman 2012. Som exempel på ämnen har vi gett planetens gränser (planet boundaries), klimatförändringar och hälsa, den långsamma kemikalieförgiftningen, demografiska förändringar, läkemedelsförsörjning och sjukvård i ett förändrat ekonomiskt perspektiv. Sektionen för Arbets- och miljömedicin har tillstyrkt temat, men inte alla ämnen.Vår debattartikel i www.Lakartidningen.se baseras på detta förslag.

Några läkare har kommenterat debattartikeln (se nedan). Gör gärna det du också!

Om några veckor fattar riksstämmodelegationen beslut. Det blir spännande att se!

Kommentarer:

- Utmärkt ide och formulering. Det framstår som alltmera uppenbart att framtidens sjuklighet i ökande grad kommer att vara miljörelaterad.Det är dags att vi inser det och försöker tillämpa profylax vilket som bekant är bättre än bot.

- Mycket angeläget ämne som vi ännu hört alldeles för lite om.

- Det florerar så många uppfattningar bland befolkningen om orsaker till ohälsa. Därför bra med välunderbyggda uppgifter om samband mellan förändringar på vår jord och hälsoeffekter bland människor och andra organismer. För att skapa politiskt tryck för behövliga förändringar i sättet att organisera samhällen och att leva behöver vi skapa möjligheter till kunskapöverföring från miljöforskare till medicinskt skolade och den allmänna befolkningen. Därför bra med miljömedicinskt tema på Riksstämman alla år.

- Jag stödjer helt detta förslag. Mycket angeläget att visa sjukvårdens miljöpåverkan samt vilka utmaningar som sjukvården kan ställas inför pga miljöförändringar.

 

Dela på:
Template by JoomlaShine