Stockholms läns landsting är antagligen en av de sjukvårdsorganisationer i världen som kommit allra längst med sitt miljöarbete. Idag ställs både miljö- och uppförandekrav vid upphandlingar.

Två målområden sticker ut i 2010 års miljöredovisning - produkter, där ekologiska livsmedel ökat kraftigt och kemikalier, där SLL ser ut att nå målet med minst sagt bred marginal. Under 2010 har andelen ekologiska livsmedel inom landstingets egna verksamheter mer än dubblerats. På fyra år har mängden farliga kemikalier som används i landstingets egna vårdverksamheter minskat med 94 procent - från drygt ett ton till 60 kilo årligen.

Miljöredovisningen visar att det finns goda möjligheter att nå målen också inom övriga målområden. Störst insatser krävs för att öka andelen förnybara drivmedel.

Framgångarna är resultatet av flera års systematiskt och målinriktat arbete - alltifrån central samordning och uppföljning till att vårdpersonalen ute i verksamheterna aktivt deltar i miljöarbetet.

Anna Linusson, miljöchef SLL. Foto: Anna Molander

SLL har haft starka miljöledare som lyckats förankra sina idéer bland politiker, medarbetare på gräsrotsnivå, forskare och internationella samarbetsorgan. Organisationen har nu gjorts om och bantats. När f.d. miljödirektören Åke Wennmalm, känd för sitt läkemedelsarbete, gick i pension så drog man in tjänsten. Miljöchefen Anna Linusson, som tog över hans arbetsuppgifter, går nu över till Håll Sverige Rent. I skrivande stund känns det osäkert om SLL kommer att kunna behålla sin tätposition. Det blir en utmaning för Gustav Andersson (c), ordförande i den nya beredningen för miljö och skärgård.  

LÄS MER

Miljöredovisningen - ett kvitto på offensiv miljöpolitik Pressmeddelande från Centerpartiet 25.5.2011
Miljöbrevet 7/2011
Miljöredovisning 2011
SLL Miljö

Lär miljöarbete av landstinget  Norrtelje tidning 27.5.2011 

Hur ska det gå med miljöarbetet i SLL? Intervju LfM med Gustav Andersson (c), ordförande i miljö- och skärgårdsberedningen 

SAMMANFATTNING AV MILJÖREDOVISNINGEN

Transporter: Användningen av förnybara drivmedel för landstingets transporter är 33 procent. Flera insatser pågår under 2011 för att målet på 50 procent. All spårtrafik går på elektricitet från vatten- och vindkraft. De allra flesta av landstingets fordon är miljöbilar. Kollektivtrafikens utsläpp av partiklar och kväveoxider har minskat med 14 respektive 509 ton sedan 2006.

Energi: Andelen förnybar el och kyla i landstingets verksamheter är minst 97 procent. Andelen förnybar värme i landstingets verksamheter är 79 procent.

Läkemedel: Provtagningar görs för att mäta halterna av läkemedelsrester i utloppsvattnet från reningsverk i länet. 2010 var nivåerna lägre för 15 läkemedel och högre för 7 jämfört med 2005. För 13 substanser saknas resultat eftersom halterna inte är mätbara. År 2010 var vårdens utsläpp av lustgas 64 procent lägre än 2002.

Produkter: Tack vare miljökrav i upphandling är nio av tio undersökningshandskar som används inom vården PVC-fria och klimatpåverkan från datorer kommer att minska med 40 procent fram till årsskiftet 2014/2015.

 

Länkat till Intressant

 

Dela på:
Template by JoomlaShine