Sverige är ofta drivande i miljöarbetet inom EU. Läkemedelsområdet är ett exempel. Nu har turen kommit till medicinsk-teknisk utrustning. Man räknar med ett stort behov av inköp under den kommande 10-20 åren, dels för att dagens utrustning åldras, dels för att det blir många äldre som kommer att behöva mer sjukvård.

Medicinsk-teknisk utrustning har, precis som läkemedlen, varit undantagna från EUs kemikalielagstiftning. Men många apparater drar mycket energi, så arbetet koncentreras på energiförbrukningen. Här handlar det inte bara om hur mycket energi en enskild apparat använder, utan också om hur många maskiner som används hur stor del av dygnet.

Initiativet att sätta upp en standard för medicinsk-teknisk utrustning kommer från Miljöstyrningsrådet. Man har där samlat en svensk expertgrupp med representanter för landstingens upphandlare, branschorganisationer och ideella organisationer. Denna grupp tar fram förslag som sedan läggs fram för arbetsgruppen med deltagare från många EU-länder. Som vi förstår kommer den att ha ett stort inflytande över hur kriterierna slutligen utformas.

Från sjukvårdens ideella organisationer är det Health Care Without Harm (HCWH) och Läkare för Miljön (LfM) som aktivt deltar i arbetet. Expert från LfM och den enda aktivt deltagande läkaren är Charlotta Nelsson, klinisk fysiolog vid Centralsjukhuset i Karlstad. Ingrid Eckerman är observatör.

MSRs kriteriearbete 

  

Dela på:
Template by JoomlaShine