plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Skriv på Föräldravrålet!

LfM brukar inte ta ställning till olika upprop och uppmana medlemmar och läsare att skriva under. Men nu gör vi ett undantag. 

Som ansvarskännande läkare, därtill föräldrar, far/morföräldrar etc, kan vi inte göra annat än stämma in i Föräldravrålet: Rädda klimatet! Offra inte våra barn! - Man har fått in 5 000 namn på en vecka - men det borde vara 1 miljon! Gå med du också!logga-foraldravralet-FB

Varför stödjer vi detta upprop?

Vid Naturskyddsföreningens konferens Hur gör vi då? den 23 november var församlingens budskap entydigt. Nästan alla talarna, och en stor majoritet i publiken, ansåg att poltikerna måste ompröva sin politik och återigen göra Sverige världsledande när det gäller klimat- och omställningsfrågor.

Samma åsikt framfördes av vår medlem Gösta Alfvén i artikeln Gör upp med klimatapatin nu - snart är det för sent! i Nyhetsbrev 3-4/2012. 

Allmänheten är idag mycket medveten om det kommande hotet, vilket vi skriver om i artikeln Klimatångest.  
 

http://intressant.se/intressant

Gravatar
Vårt globala politiska samfund styrs av finanskräk och neoliberala regimer utrustade med enorma fysiska resurser och ett mycket klent förstånd.--Beträffande klimatproblemen , så är punkten utan återvändo tyvärr för ganska länge sedan passerad.--Vad vi människor kan ägna oss åt under den mycket korta tid vi har kvar är att i möjligaste mån stoppa den vidriga behandling vi utsätter de andra djuren för och att beträffande vår egen art förbättra levnadsvillkore n för våra globalt sett mest utsatta barn.----Kent Åsberg, Vellingehttp://beacon.se@beablanche
Gravatar
Anita Grundström
Och man behöver inte vara förälder för att skriva under! Klimatet och miljön gäller oss alla, unga som gamla.