Kanske är Australien det västland där klimatförändringarna märks mest påtagligt. Stora och långvariga bränder har hotat både landsbygd, ”vild” natur och städer. Nu ökar protesterna mot kolutvinning, ibland med metoder som kan medföra fängelse.

Economic_Health_Growth_high_res-200x306

Doctors for the Environment Australia (DEA) var den nationella förening som först tog ställningmot dagens ekonomiska system på grund av dess negativa hälsoeffekter. I information till allmänheten talade man om ”recept för en frisk framtid”.

En av de aktiva i International Society of Doctors for the Environment (ISDE) är Colin David Butler från Canberra. Han har på olika sätt visat sin förtvivlan inför hur Australiens och världens ledare hanterar klimat­frågorna. En fransk miljörörelse har utsett honom till ”en av planetens hundra läkare”.

För 30 år sedan ledde hans protester mot ett dammbygge i Tasmanien till arrestering. Colin, som är aktiv buddist, börjar nu fundera på att göra om detta. Han vill protestera mot förgiftningen av jorden vilken sanktioneras av samhället och Australiens två stora politiska partier. Det som än så länge får honom att tveka är vad det betyder för hans forskningsanslag och karriär.

David Shearman, professor emeritus i Adelaide och hedersmedlem av DEA, påminner om de kända hälso- och miljöeffekterna av kolutvinning. Även om vi i västvärlden har minskat dessa så är de högst påtagliga i fattigare länder. Om kostnader för hälsa och miljö räknas in i kostna­derna för kolproducerad el skulle kostnaderna i USA fördubblas. År 2005 utgjorde notan för föroreningar från kraftverk 62 miljarder dollar.

Kolnäringen anses vara mycket viktig för Australiens ekonomi på grund av exportinkomsterna. Men en granskning visar att bidraget till BNP och anställningar är mycket litet. Samtidigt subventioneras näringen med järnvägar, hamnar och olika skatterabatter.


LÄS MER

Economic health growth  DEA 27.8.2010

Global change musings - Earth Poisoning Diary  Colin Butler

Moylan's anti-coal message is an international one  David Shearman, 10.1.2013

Coal curse: the black side of the subsidised resources boom  3.7.2010

Ekonomi och hälsa  LfM

Hållbarhet och hälsa  LfM

Dela på:
Template by JoomlaShine