Moderna Läkare är medlemstidning för SYLF, Sverige yngre läkares förening. Det är den fackliga organisationer för alla läkare som (ännu) inte är specialister. 

På omslaget till Moderna läkare 1/2013 står huvudnyheterna: "Peak oil och svensk sjukvård - vad händer när oljan tar slut?" Artikeln återfinns på sid 20-22.

Artikeln, som är skriven av Johan Landgren och läkaren Lena Lokrantz, betonar oljans betydelse dels som råvara för hygienprodukter, läkemedel mm, dels som, under överskådlig tid, nödvändig för transportsystemet. De menar att okunskap och politikers ovilja bromsar förberedelsearbetet inför kommande oljebrist - en storskalig omställning med stora investeringar. 

Detta riskerar att drabba sjukvården: "Dagens svenska läkare är utbildade i ett hälso- och sjukvårdssystem som haft god tillgång till materiel, läkemedel och transporter och är inte utbildade för att arbeta under andra förhållanden". 

Läs också LfMs artikel Hållbarhet och framtidens sjukvård i samma tidning nr 1/2012.

"KLIMATKRIS - BEHÖVER DOKTORER BRY SIG?" är den titeln på vårt symposium på Läkaresällskapets riksstämma fredag den 6 december. Talare är Joakim Rocklöv, forskare i miljömedicin vid Umeå universitet,  David Jonstad, författare och en av grundarna till Klimatmagasinet Effekt, Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet. Mer information kommer här senare.

Några referenser:

Har tillväxten nått vägs ände? Finans-, energi- och klimatkriserna drar åt samma håll. Regionförbundet Jämtlands län 2011

American Journal of Public Health 2011;101(9). Temanummer om "Peak Petroleum and Public Health".

http://intressant.se/intressant 

Dela på:
Template by JoomlaShine