Den senaste klimatrapporten ger lite avtryck. Allt fler börjar, sent omsider, få upp ögonen för vad som håller på att hända. Läs intervjuerna med Läkarförbundets ordförande Marie Wedin och LfM:s ordförande Ingrid Eckerman i Läkartidningen 4.10.2013! 

LfM har länge ansett att läkarna har ett speciellt ansvar när det gäller klimatförändringarna. Vi har i över tio år insett vad de kan medföra när det gäller sjukdomar och folkhälsa. Vi var med och tog fram dokumentet som antogs av WMA (World Medical Association) 2009. Men sedan dess har det varit ganska tyst från läkarhåll.

Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK) bildades 1991 efter ett upprop i Läkartidningen. Ganska snart hade man majoriteten av läkarkåren som medlemmar (idag är de cirka 3 000). Budskapet som spreds från den internationella organisationen IPPNW var att blir det kärnvapenkrig så finns det ingen hälso- och sjukvård. Dels kan inte sjukvården ta hand om hälsokonsekvenserna av en kärnvapenattack. Dels finns det kanske inte ens någon sjukvård att tala om efter en sådan attack.

Liknande resonemang kan användas om klimateffekterna, även om tidskramen är en annan. Har sjukvården resurser nog att ta hand om människor som drabbas av katastrofer och följdverkningar av katastrofer? Kommer klimatförändringarna drabba själva sjukvården med t.ex. transportproblem, svårigheter med energiförsörjning och sjukdom bland personalen?

Min vision är läkare från hela Sverige som marscherar mot Stockholm och slår läger framför Riksdagshuset - gärna tillsammans med de vrålande föräldrarna

Detta kommer att diskuteras fredag 6 december under symposiet Klimatkris! Behöver doktorn bry sig? på Medicinska riksstämman i Älvsjö.

Skriv på Föräldravrålet!


LÄS OCKSÅ

Klimatrapporten 2013 presenterad  

Läkarkårens ansvar   

Hög tid även för Läkarförbundet att agera  Läkartidningen 5.10.2013

It's Hot Outside - Climate Change  WMAs president Cecil B Wilson 8.8.2013 

Postcard from the Frontline  Health After Oil 3.10.2013 
 

http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine