Riksstämman 2013 hade två seminarier med direkt anknytning till LfM:s intresseområden.

FOOD, HEALTH AND SUSTAINABILITY var en "fortsättning" på Svenska Läkaresällskapets seminarium i våras Global Health. Flera talare, bl.a. Anders Wijkman, efterlyste en samlad läkaropinion och "doctors for sustainability". Symposiet drog en stor publik. LfM fick tillfälle till en effektiv presentation och utdelning av informationsblad.

Stark uppmaning till läkarkåren att tala ut om ödesfrågor  Referat i Läkartidningen 8.12.2013

KLIMATKRIS! BEHÖVER DOKTORN BRY SIG? var vårt eget symposium. Här var publiken mindre men mer välinformerad. Filosofiska aspekter på varför vi undviker att handla var intressant. Ett utkast till ett klimatdokument presenterades. Förhoppningsvis var detta inledningen till ett samarbete med SLS och SLF.

Läkaresällskapet startar grupp för global hälsa  Referat i Läkartidningen 8.12.2013
 

http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine