Det är dags att läkarkåren engagerar sig i folkhälso- och miljöfrågor! Vi kan inte blunda för att människors hälsa påverkas av globala klimatförändringar och föroreningar. 

Läkartidningen 14-2014 har som tema Framtidens miljö och hälsa. LfM:s vice ordförande Björn Fagerberg ligger bakom. 

I detta temanummer försöker vi väcka intresse för detta viktiga fält genom att beskriva klimat- och ekosystemförändringar i ett globalt perspektiv och relaterade effekter på hälsa och välfärd. 

Miljö och hälsa är framtidens utmaning  

Obalans i globala miljöprocesser påverkar människors hälsa  

Hälso- och sjukvården bör förbereda sig för ändrat klimat  

Bra läkemedel på fel plats kan påverka naturen och ge resistens  

Tungmetaller förtjänar fortsatt vaksamhet  

Allt fler sjukdomar kan kopplas till luftföroreningar  


http://intressant.se/intressant

Dela på:
Template by JoomlaShine