plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Våra läkarorganisationer börjar ta ansvar för klimatfrågor!

Det känns mycket roligt att våra läkarorganisationer nu börjat ta sitt ansvar och uppmärksamma klimatfrågan. Sveriges Läkarförbund har startat en arbetsgrupp om klimat och hälsa. Svenska Läkaresällskapet håller på att bygga upp en kommission för global hälsa där klimatfrågan ingår.

I Läkartidningen 23-24/2015 skriver Karin Båtelson, förbundets förste vice ordförande, om läkares ansvar att sprida information om sambandet mellan klimat och hälsa.

Arbetsgruppen anordnar ett seminarium i Almedalen tisdag 30 juni kl 16 Klimat och hälsa - vad kan sjukvården göra?  

Även WMA, World Medical Association, anser att hälsa måste få en större plats i klimatförhandlingarna.