Författare: Gösta Alfvén  

Vi pratar om vikten av ett bra kulturklimat. Men idag är det nog minst lika viktigt att vi pratar om vår klimatkultur – om hur vi som kulturvarelser förhåller oss till klimatförändringen. Kultur kommer från det latinska ordet cultura som betyder ungefär bearbetning, odling och bildning och betecknar andlig odling och socialt överförda levnadsformer i samhället. Vi människor står mitt uppe i en radikal omställning av våra energisystem – från fossilberoende till ekologiskt hållbara – en omställning som genomgripande påverkar och i ökad utsträckning kommer påverka vårt dagliga liv – vad vi äter, hur vi värmer våra hus, hur vi resor och hur vi producerar varor och mycket annat.

I det öppna samhället är samtalen viktiga – de öppna samtalen mänskor emellan. I det öppna samhället är meningsmotsättningar något positivt och något vi löser genom att söka förståelse och utveckling. Samtalsklimatet om klimatet har länge varit räddhågat och dominerats av en tystnadskultur. Länge tog klimatförnekarna stor plats och försvårade det. Men ett än större hinder för den öppna, vardagliga klimatkulturen har nog en annan, djupare orsak – svårigheten att prata om hur vi själva utnyttjar dagens energisystem och svårigheter och vilsenhet över hur vi ska ändra på det och finna ett liv som är ekologiskt hållbart. Hur är maten vi äger producerad och transporterad? Vilka drivmedel har de transportsystem jag använder? Hur är varorna jag köper producerade? Hur är mitt förhållande till bilsport och hur gräsklipps golfbanorna där jag spelar golf? Det är exempel på frågor som bör få ha en naturlig del i en god klimatkultur.

Hur försöker jag påverka förändringen till ett hållbart samhälle i mitt dagliga liv och i samhället i stort? Är jag aktiv eller passiv? Leder mina ord till handling? Samtalsklimatet försvåras av de personliga konflikterna mellan att vilja leva rätt och svårigheten att leva som man lär eller svårigheten i att erkänna att man skjutit frågan ifrån sig och kanske till och med förnekat den. I den förändring vi befinner oss finns ångest och skam- och skuldkänslor som vi behöver få kontakt med och prata om i ett öppet samtalsklimat.

Samtalsklimatet om klimatet är av vital betydelse för hur vi tacklar den stora omställningen till ett i stort fossilfritt samhälle. Det är dags att vi öppnar upp och låter de vetenskapliga framstegen av vår förståelse av den tilltagande växthuseffekten och hur den påverkar livet på jorden ta större plats i de vardagliga samtalen i hemmet, vid kaffeborden på arbetsplatsen, vänner emellan, i TV, radio och andra medier och hur vi planerar samhället. Politik och samhällsplanering måste ske i samspel medutbildning och bearbetning hos var och en i ett öppet samhälle. Klimatkultur är hur vi tänker, talar och handlar om den stora omställning vi befinner oss mitt i och som påverkar våra liv, vår hälsa och våra barns framtid.
Dela på:
Template by JoomlaShine