Det är tydligt att världen vaknat upp inför klimatförändringarna. Detta gäller även Sveriges Läkarförbund. En arbetsgrupp för miljö och hälsa gjorde en presentation i Almedalen. Från LfM har Björn Fagerberg deltagit i arbetsgruppen. AT-läkaren Sofia Lindegren blir adjungerad till LfM:s styrelse.

Arbetsgruppen har nu tagit fram en policy för klimat och hälsa. Den rör både Läkarförbundets interna verksamhet och utåtriktade verksamhet.

Heidi Stensmyren har, på uppdrag av Läkarförbundet, undertecknat WHO:s upprop inför FN:s klimatmöte i Paris.

Läkartidningen 46-2015 skriver "Klimatet ödesfråga för människors hälsa" på framsidan. Här har man slagit upp klimatfrågan stort. "Det som är bra för klimatet är också bra för människan" handlar om Lancet-rapporten "Health and climate change: policy responses to protect public health". I artikeln "Arktis hotat av människan" recenserar Gösta Alfvén, LfM, boken The New Arctic.

LfM är fortfarande en liten organisation. Men vi har varit starkt bidragande till att klimatfrågan kommit upp på läkarorganisationernas agenda. För att vi ska nå någon vart är vi beroende av större och starkare organisationer.
Dela på:
Template by JoomlaShine