plg_search_attachments
Sök - Kategorier
Sök - Kontakter
Sök - Innehåll

Läkarföreningar vill fasa ut fossila bränslen

Som många andra stora föreningar äger våra läkarföreningar aktier och del i fonder. Hur våra pengar ska placeras är naturligtvis en etisk fråga. 

Distriktsläkarföreningen och Sjukhusläkarföreningen har nu motionerat till Svenska Läkarförbundets fullmäktige att förbundet ska göra sig av med sina investeringar i fossila bränslen och i stället stödja förnyelsebar energi.

Läs i Läkartidningen 16-2016!

LfM kan bara hoppas att motionen går igenom. Vi hoppas också att Sveriges Läkaresällskap slutar att genom sina investeringar stödja icke hållbar utveckling.