Vid fullmäktigemötet i Sveriges Läkarförbund blev investeringspolicyn en viktig fråga. Kollegorna har insett sambandet mellan fossila bränslen och klimatförändringarna.

Beslutet blev att SLF ska sluta investera i företag inom utvinning, raffinering och försäljning av fossila bränslen. I stället ska förbundet uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.

Samtidigt beslöt man upphöra med investeringar i tobak och alkohol.

LfM kan inte annat än gratulera förbundet för detta beslut!

Läs mer i Läkartidningen

Dela på:
Template by JoomlaShine