I Uppsala är man framåt när det gäller läkemedelsrester i avloppsvatten.

Förra året började man testa ozon för att rena avlopssvatten från antibiotika och resistenta bakterier.

Nu ska man testa enzymer för att rena avlopsvatten från läkemedelsrester. 

 

Bengt foto komprimerad f r web och resized 200x200

Under många år har fr.a. Bengt Mattson från Pfizer/Lif, som jobbat aktivt med miljöklassificering av läkemedel, i olika sammanhang påpekat att svensk lagstiftning inte alls tar hänsyn till hur läkemedel tillverkas. 

Den största mängden läkemedel säljs från apoteken, och då är gäller månadens vara, dvs. det generiska preparat som har lägsta priset. Viss hänsyn har tagits till läkemedlens miljöeffekter efter konsumtion. Men ingen som helst hänsyn tas till miljöeffekterna där de tillverkas. 

Tjat lönar sig! Nu har Läkemedelsverket fått i uppdrag av regeringen att arbeta med att få in miljöaspekter i GMP, Good Manufacturing Practice så att EU kan ställa miljökrav. Grattis, Bengt!

Nytt miljöuppdrag till Läkemedelsverket  Läkemedelsverket, pressmeddelande 28.12.2016

Läkemedel säljs utan miljökrav  SVT 19.11.2016

Pfizers miljö- och ansvarsblogg med och av Bengt Mattson

 

På CleanMed Europe 2016 presenterades två olika databaser om läkemedel och miljö.

”Vi får vad vi betalar för” brukar Bengt Mattson, Pfizer och LIF, säga om vårt utbytessystem där lägsta pris gäller för subventionerade läkemedel. Inga miljöhänsyn tas, vilket innebär att de aktiva farmakologiska ingredienserna (API) oftast är tillverkade i Kina eller Indien, under förhållanden som lämnar mycket att önska. Utsläppen av läkemedel till vattendrag kan vara enorma.

HCWH (Health Care Without Harm) har gjort ett webinar om hur sjukvården kan minska läkemedel i miljön. 

Till webinaret   

Rening av avloppsvatten från läkemedelsrester verkar vara i ropet. MistraPharmas projekt är avslutat, men förhoppningsvis får det en fortsättning i form av vattenrening.

Akademiska sjukhuset i Uppsala vill nu rena sitt eget avloppsvatten från antibiotika och multiresistenta bakterier. Man tänker använda ozon, som tyvärr också är en växthusgas.

Läs mer i Läkartidningen!
Template by JoomlaShine